Informatii Financiare

Raportul Auditorului Independent

Am auditat Situaţiile Financiare ale societăţii TRANSENERGO COM S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015, întocmite conform reglementărilor româneşti de contabilitate conforme cu Directivele Europene, care se referă la:
– Cifra de afaceri     1.354.899.221 lei
– Profit net        7.011.934  lei
– Capitaluri proprii        49.096.375  lei
În opinia noastră, situaţiile financiare menţionate în primul paragraf reflectă în mod fidel patrimoniul, situaţia financiară şi performanţele financiare ale societăţii la 31 decembrie 2015 în conformitate cu reglementările româneşti de contabilitate conforme cu directivele europene.
Informaţiile financiare prezentate în raportul administratorilor sunt în concordanţă cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare alăturate.
C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L.

Aut. 559/2004

AUDITOR FINANCIAR