Furnizare Gaze Naturale

Informare

Clientii casnici care si-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul sa revina la furnizarea reglementata.

.

Un jucator independent pe piata gazelor naturale din Romania

Este important sa intelegem ce inseamna preturile si costurile energetice.

Facturile noastre de energie sunt reprezentate partial de cantitatea de energie pe care o consumam – astfel incat costurile energetice pot fi reduse folosind produse mai eficiente energetic sau alte practici de economisire a energiei. Insa elementul tarifar al facturilor de energie este privit adesea ca fiind mai critic si mai dificil de inteles. Pretul platit de consumatori pentru electricitate si gaze naturale reflecta diverse elemente, influentate atat de fortele de pe piata cat si de politicile guvernamentale.

Piata gazelor din Romania este alcatuita din piata concurentiala (comercializarea gazelor intre furnizori si clienti in functie de eligibilitate) si piata reglementata (pe baza contractelor cadru, inclusiv contracte pentru echilibrarea contractuala a pietei, transport, distributie si tranzit cu exceptia unei magistrale dedicate). Pe piata reglementata, preturile sunt stabilite de ANRE, 25% din consum reprezentand consumul domestic si 75% de consumul industrial.

Stim ca in perioadele dificile optimizarea reprezinta cheia succesului, si de aceea consideram ca pe baza experientei pe care am acumulat-o in ultimii 10 ani suntem capabili sa oferim cele mai adecvate solutii pentru nevoile dvs. Indelungata noastra experienta garanteaza calitatea produselor noastre, cu cele mai ridicate standarde internationale de calitate, siguranta si respect pentru mediu.

Procesul de schimbare a furnizorului de gaze naturale nu presupune plata niciunei taxe din partea clientului final. Vezi Ordin ANRE nr. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale catre clientul final

INFORMARE CLIENTI

OFERTE TIP

INFORMARE PRIVIND PLAFONAREA CONFORM OUG 27/2022

URGENTE GAZE NATURALE

In situatiile in care constatati probleme în alimentarea cu gaze naturale (pierderi gaz, incendii, explozii,lipsa accidentala a gazului natural), va rugam sa semnalati de urgenta Operatorul de Distribuție pe raza căruia se află locul Dumneavoastra de consum, la numerele de telefon de mai jos;  Operatorul de Distributie trebuie să intervină pentru remedierea defectiunii și pentru realimentarea locului de consum afectat de defectiune.
Operator de Distributie Numere de telefon dispecerat gaze naturale E-mail contact Link catre pagina de WEB continand lista intreruperilor programate
Premier Energy S.R.L. Serviciul de Dispecerat / Interventii / Remedieri Defecte:
Tel.: +04 37 272 2927
Fax.: +40 21 231 1026
Tel. Verde: 0800.080.003
sesizari@premierenergy.ro www.premierenergy.ro/anunturi
Distrigaz Sud Retele SRL Tel.: 021.9281
Tel. Verde: 0800.877778
office@distrigazsud-retele.ro www.distrigazsud-retele.ro/opriri
Tulcea Gaz SA Tel.: 0743.157.731
Tel. Verde: 0800.672.122
office@tulceagaz.ro www.tulceagaz.ro
Distrigaz Vest SRL Tel.: 0259.406.559
0760.678.818
Tel. Verde: 0800.800.48
office@distrigazvest.ro
relatiiclienti@distrigazvest.ro
www.distrigazvest.ro
Delgaz Grid SA Tel.: 0265.200.928
Tel. Verde: 0800.800.928
office@delgaz-grid.ro www.delgaz.ro

INDICATORI DE PERFORMANTA

LEGISLATIE - Ordine ANRE

Ordin ANRE nr 48/2023 de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

Ordin ANRE nr 46/2023 de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea TULCEA GAZ – S.A.

Ordin ANRE nr 40/2023 de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ VEST – S.A.

Ordin ANRE nr 39/2023 de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea DELGAZ GRID S.A.

Ordin ANRE nr 34/2023 de aprobare a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY S.R.L.

Ordin ANRE nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;

Ordin ANRE nr. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale catre clientul final;

Ordin ANRE nr. 106/2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale;

Ordin ANRE nr. 72/2019 pentru modificarea unor ordine ale presedintelui ANRE in domeniul energiei;

Ordin ANRE nr. 16/2015 privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali;

Ordin ANRE nr. 136/2015 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Naţional de Transport;

Ordin ANRE nr. 47/2021 pentru aproparea regulamentului privind solutionarea plangerilor impotriva operatorilor de retea/sistem in domeniul energiei;

Ordin ANRE nr. 160/2015 privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013;

Ordin ANRE nr. 161/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale;

Ordin ANRE nr.162/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale;

Ordin ANRE nr.97/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie ale gazelor naturale si de modificare a unor ordine ale presedintelui ANRE in domeniul energiei;

Ordin ANRE nr.179/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale;

Ordin ANRE nr.71/2020 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale;

Ordin ANRE nr.7/2016 (completare Ordin 22/2012) privind metodologie aprobare preturi si tarife gaze naturale;

Ordin ANRE nr.9/2016 (prelungire aplicare ordin 58/2015) privind tarife inmagazinare gaze naturale de catre Romgaz SA Medias;

Ordin ANRE nr.13/2016 privind tariful reglementat pentru serviciul de inmagazinare a gazelor naturale de catre Depomures SA Tg Mures;

Ordin ANRE nr.14/2016 privind masuri provizorii la implementarea Codului Retelei pentru SNT al gazelor naturale;

Ordin ANRE nr.29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali;

Ordin ANRE nr.139/2021 privind modificarea si completarea Contractului cadru de distributie a gazelor naturale si a Conditiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale aprobate prin ordinul presedintelui ANRE in domeniul energiei nr. 78/2020 si a regulamenturlui privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali, aprobat prin ordinul presedintelui ANRE in domeniul energiei nr.29/2016;

Ordin ANRE nr.30/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale;

Ordin ANRE nr.31/2016 privind modificarea metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale;

Ordin ANRE nr.34/2016 privind aprobarea metodologiei de rezervare a capacitatii de transport si de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea -Negru Voda;

Ordin ANRE nr.215/2019 privind modificarea si completarea unor ordine ale presedintelui ANRE in domeniul energiei;

Ordin ANRE nr.35/2016 privind aprobarea metodologiei privind determinarea anuala a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale;

Ordin ANRE nr.36/2016 aprobarea stabilirea modalitatii de determinare anuala a stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale ;

Ordin ANRE nr.38/2016 privind stabilirea calendarului de desfasusare a procesului de rezervare de capacitate de transport in punctele de intare/iesire in /din Sistemul national de transport pentru anul gazier 2016-2017;

Ordin ANRE nr.39/2016 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport al gazelor naturale prin sistemul national de transport ;

Ordin ANRE nr.40/2016 privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea1 – Negru Voda 1 ;

Ordin ANRE nr.43/2016 pentru modificarea Ordinului 40/2016 ;

Ordin ANRE nr.44/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art 1-4, 10 si 11 din ordinul ANRE 14/2016 privind stabilirea unor masuri provizorii referitoare la implementarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordin ANRE 16/2013;

Ordin ANRE nr.60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte si de abrodare a Ordinului presedintelui ANRE nr36/2013;

Ordin ANRE nr.75/2016 ;

Ordin ANRE nr.24/2017 privind modificarea tarifelor de distributie si preturi reglementate furnizare gaze naturale;

RAPOARTE PRIVIND SOLUTIONAREA PLANGERILOR

Intra in randul clientilor nostri

Clientii Transenergo vor gasi in echipa noastra un consultant pentru analiza necesitatilor lor. Analizam cu atentie toate aspectele legate de achizitionarea, depozitarea subterana, transportul si distributia gazelor naturale.

In selectia celei mai bune optiuni pentru contractele de gaze naturale, clientii nostri vor beneficia de consultanta completa si gratuita.

In final, reusim sa oferim contracte competitive pentru gaze naturale in beneficiul intreprinderilor mici, medii sau mari in intreaga tara unde exista un racord de transport sau distributie, prin elaborarea unor pachete de furnizare de gaze naturale foarte bine individualizate si foarte competitive.

Daca aveti intrebari, apelati 021 403 49 45 pentru a contacta departamentul de relatii cu clientii.


Punct Unic de Contact

Va rugam sa completati formularul de mai jos, iar noi va vom contacta :

Etape contractare

Utile

1 Transmitere Cerere de Oferta (prin fax, e-mail, servicii postale).

2 Completare Formular de Analiza Precontractuala.

3 Negociere si agreere  Contract de Furnizare Gaze Naturale, cu toate anexele sale.

4 Semnare contract de furnizare gaze naturale.

5 Incheiere Contracte – Conexe de catre TRANSENERGO COM S.A. privind asigurarea serviciului de transport al gazului natural, respectiv a serviciului de distribuţie a gazului natural, acolo unde este cazul.

Incheierea de catre TRANSENERGO COM S.A. a Contractului de Furnizare Gaze Naturale, precum si a Contractelor conexe marcheaza demararea efectiva a derularii contractului.

Avantaje oferite clientilor nostri

Enumeram aici pe cele principale:
  1. Eficientizarea consumului energetic;
  2. Analiza precontractuala gratuita a specificului de consum si nevoilor concrete ale consumatorilor;
  3. Reducerea substantiala a cheltuielilor cu gazele naturale si, pe aceasta baza, cresterea corespunzatoare a profiturilor;
  4. Urmarirea si gestionarea in vederea optimizarii a consumurilor la nivelul clientilor nostri in scopul reducerii costurilor acestora cu factura de gaze naturale;
  5. Firma noastra reprezinta interesele consumatorului cu competenta, loialitate, profesionalism, desfasurând pentru clientul sau activitati de cercetare a pietei specifice, de negociere si selectionare a producatorilor seriosi si care ofera cele mai avantajoase tarife;
  6. Beneficiarul nostru, poate urmari mai bine procesul sau tehnologic, pe locuri, faze si perioade de consum, putând astfel controla si previziona consumurile si costurile sale, ca o consecinta a metodologiei de colaborare stabilita prin contract cu firma noastra.

TRANSENERGO COM S.A. urmareste ca prin serviciile sale sa ofere confort si calitate la preturi competitive si sa satisfaca pe deplin necesitatile tuturor beneficiarilor sai.